Lacné puklice Bardejov a zimné komplety

Autodiely a puklice k odberu ihneď

Sídlo

Prevádzkovateľ internetového portálu umiestneného pod doménou www.autokomplex33.sk

a výhradný distribúter je :

Názov spoločnosti : Mgr. Peter Pangrác

Ulica a číslo : Mokroluh 212

Mesto a PSČ : Rokytov, 086 01

Štát : Slovenská republika

IČO : 47 998 857

DIČ: 1087189598

Zodpovedná osoba a kontakt : Mgr. Peter Pangrác

Pracovná doba : 8:00 - 16:00

E-mail: info@autokomplex33.sk

Banka Slovenská sporiteľňa 
Číslo účtu IBAN: SK1509000000005139319887

Orgán dozoru SOI

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z.z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru o ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 051/772 15 97 
fax č. 051/772 15 96