Lacné puklice Bardejov a zimné komplety

Autodiely a puklice k odberu ihneď

Sídlo

Prevádzkovateľ internetového portálu umiestneného pod doménou www.autokomplex33.sk

a výhradný distribúter je :

Názov spoločnosti : CREATIVE Partners SK s.r.o.

Adresa: Toplianska 9, 085 01 Bardejov

Štát : Slovenská republika

IČO : 36 506 796

DIČ: 2022024609

IČ DPH: SK2022024609

Zodpovedná osoba a kontakt : Mgr. Peter Pangrác

Pracovná doba : 8:00 - 16:00

E-mail: info@autokomplex33.sk

Telefón: +421 948 610 353

Číslo účtu IBAN: SK79 8330 0000 0026 0237 8982

Banka: Fio banka, a.s.

Orgán dozoru SOI

V zmysle zákona číslo 128/2000 Z.z. o štátnej kontrole, všeobecným orgánom dozoru o ochrane spotrebiteľa na vnútornom trhu je Slovenská obchodná inšpekcia.

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1 

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 051/772 15 97 
fax č. 051/772 15 96